ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO
certificate


Η εφαρμογή συστηματικής προσέγγισης στον τομέα των εργατικών ατυχημάτων μπορεί να ακούγεται αυτονόητη, όμως τελικά δεν είναι. Η εταιρεία μας ακολουθεί κανόνες ασφαλείας που στοχεύουν στη διασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας του ανθρώπινου δυναμικού της, στο χώρο εργασίας τους.
Βασική επιδίωξή μας αποτελεί η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, ακολουθώντας όσα προβλέπει η Νομοθεσία και το ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ.