Zbatimi sistematik i rregullave per sigurine e punetoreve ne pune mund te duket llogjik dhe i natyrshem, por per fat te keq nuk eshte. Kompania jone ndjek rregulla te rrepta ne lidhje me sigurine e punetoreve ne vendin e punes qe kane si qellim ruajtjen e shendetit dhe te integritetit trupor te punetoreve gjate punes.

Objektivi yne kryesor eshte te arrihet rezultati me i mire i mundshem ne preventimin e risqeve te demtimve dhe aksidenteve profesionale, duke ndjekur dhe zbatuar dispozitat e Legjislacionit dhe Projekti mbi Sigurine dhe Shendetin.